Membangun Certificate Authority (CA) sendiri

Ceritanya ada “tugas negara” mencari referensi tools untuk membuat Certificate / Certification Authority (CA) *sendiri*. Biasanya kita akan identikkan pembuatan sertifikat digital dengan nama besar verisign atau thawte. Namun seandainya hanya untuk keperluan Intranet; atau mungkin utk keperluan belajar.. khan ndak perlu pakai yang komersil itu 🙂

Seandainya ada yang belum mahfum, saya jelaskan sedikit: CA adalah sebuah entiti yang mengeluarkan sebuah sertifikat digital (digital certificate). Sertifikat ini biasa digunakan oleh pihak ketiga yang berfungsi untuk meyakinkan (trusted parties) dalam bertransaksi dan berkomunikasi.

Continue reading “Membangun Certificate Authority (CA) sendiri”

Advertisements

Indahnya Doa untuk para Muzaki

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan1 dan mensucikan2 mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”[QS At Taubah (9):103]

1Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda.

2Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Continue reading “Indahnya Doa untuk para Muzaki”